Πελάδα και γαΐτες


Πελάδα και γαΐτες

«Πελάδα και γαΐτες»

Λάδι σε μουσαμά

Διαστάσεις 140 x 70