Ο Λέων


Ο Λέων

«Ο Λέων»

Λάδι σε ξύλο

Διαστάσεις 27 x 27