Πελάδα


Πελάδα

«Πελάδα»

Λάδι σε ξύλο

Διαστάσεις 60 x 50