Έμπνευση παλέτες


Έμπνευση παλέτες

«Έμπνευση παλέτες»

Λάδι σε ξύλο

Διαστάσεις 60 x 50