Καφενείο Αιτωλικό


Καφενείο Αιτωλικό

«Καφενείο Αιτωλικό»

Λάδι σε μουσαμά

Διαστάσεις 70 x 60