Αγιογραφία Χριστός


Αγιογραφία Χριστός

«Αγιογραφία Χριστός»

Λάδι σε μουσαμά

Διαστάσεις 40 x 27