Μερική άποψη Μεσολογγίου


Μερική άποψη Μεσολογγίου

«Μερική άποψη Μεσολογγίου»

Λάδι σε μουσαμά

Διαστάσεις 80 x 40